Båtførerprøven - gratis test

- finn korrekt svar på oppgavene før du sjekker fasiten
Hva betyr det at en båt er klassifisert i CE-kategori A?
 1. Fartøy til bruk langs kysten
 2. Havgående fartøy
 3. At et fartøy flyter dersom det er fylt med vann, og at det er konstruert for beskyttet farvann
Hvor gammel må man være for å kunne avlegge Båtførerprøven/-eksamen?
 1. 12 år
 2. 13 år
 3. 14 år
 4. 16 år
Hva er vanligste årsak til at en dieselmotor stopper?
 1. Motoren løsner fra båten og faller på sjøen
 2. Luft, vann eller skitt i dieselen
 3. Uladet batteri
 4. Kjølevannsinntaket er blokkert
Hva kalles denne knuten?


 1. Pålestikk
 2. Åttetallsknop
 3. Båtmannsknop
Under hjerte og lungeredning (HLR) gjør vi vekselvis slik:
 1. 10 kompresjoner og 10 innblåsinger
 2. 5 kompresjoner og 2 innblåsinger
 3. 30 kompresjoner og 2 innblåsinger
 4. 10 kompresjoner og 2 innblåsinger
Om du ikke har VHF kan du ringe 120 med mobiltelefon. Hvor kommer du da?
 1. Redningsselskapet
 2. Telenors nødsentral
 3. Nærmeste 113-sentral
 4. Kystradioen
Et drivanker kan benyttes ved slep for å dempe rykk i slepelinen i stor sjø. Hvor langt tau/line bør du bruke?
 1. 20 - 30 meter
 2. Minimum 3 ganger båtlengden
 3. Minimum 5 ganger båtlengden
 4. 4 - 5 meter

Båtførerkurs


Når skal man føre lanterner?
 1. Om natten og i overskyet vær
 2. Mellom solnedgang og soloppgang, samt ved nedsatt sikt
 3. Kun pliktig om natten om andre båter nærmer seg
 4. Alltid
Hvilken av påstandene nedenfor er ikke sann?
 1. Motorbåt viker for seilbåter og nyttefartøy
 2. Seilbåter viker for motorbåter
 3. Taxibåter viker for seilbåter, men ikke for motorbåter
Du nærmer deg en motorbåt rett aktenfra. Hvilke(n) farger vil du se fra lanternen(e) rett aktenfra?
 1. Et gult lys
 2. Et hvitt lys
 3. Et grønt og et rødt lys
Hvilket fartøy ser du her?


 1. Fiskefartøy sett bakfra
 2. Losbåt sett forfra
 3. Maskindrevet fartøy over 50 meter sett forfra
 4. Maskindrevet fartøy under 30 meter sett forfra
Hvilket fartøy ser du her?


 1. Motorbåt over 50 meter sett fra babord side
 2. Motorbåt under 50 meter sett fra styrbord side
 3. Seilbåt sett fra styrbord side
 4. Fiskebåt med trålen ute, men ikke underveis
Hva betyr dette kartsymbolet?


 1. Midtgrunnemerke
 2. Østmerke
 3. Vestmerke
 4. Nordmerke
På hvilken side må du seile om denne bøya?


 1. Sørsiden
 2. Vestsiden
 3. Nordsiden
 4. Østsiden

Båtførerprøven-nettkursRelevante oppgaver i alle emner

Med vårt kurs til båtførerprøven ønsker vi å gi deg de aller beste forutsetninger for å bestå eksamen på første forsøk. Vårt kurs er derfor utviklet med 8 ulike emner, som alle avsluttes med en egen oppgavesamling. Vi har lagt stor vekt på å utforme relevante og eksamensrettede oppgaver.

Ved hjelp av disse oppgavene vil du raskt få en indikasjon på om du har fått med deg viktig informasjon under hvert spesifikke emne, og vil fungere som en verdifull repetisjon av innholdet.

Eksamenstester inkludert

Melder du deg på vårt online kurs får du ikke bare et interaktivt og engasjerende kurs, med relevante oppgaver. Inkludert i din 12 måneders tilgang får du nå også flere eksamenstester med på kjøpet. Dette er realistiske tester som har de samme kravene til bestått som selve prøven.

Likt som til båtførerprøven gis kandidater 60 minutter til å svare på 50 oppgaver. Av disse må 40 oppgaver besvares korrekt (80%). I tillegg må man ha 80% korrekt på de oppgaver som er definert som "Spesielt viktige emner".